Sigurd Pedersen Holck
(-Omkr 1572)
Ukjent Kone Sigurd Holck
Arnfinn Anderssen Soop
Ukjent Kone Arnfinn Anderssen Soop
Christoffer Sigurdsen Holck
(-1589)
Synnøve Arnfinnsdatter Soop
(-Før 1617)
Arnfinn Christoffersen Holck
(1585-1659)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
Catrine Jakobsdatter

Arnfinn Christoffersen Holck

  • Født: 1585, Skogn, Nord Trøndelag
  • Ekteskap: Catrine Jakobsdatter
  • Død: 1659, Kjerstad, Lepsøy, Haram 74 år gammel

  Generelle notater:

Han var prest i Haram og Vigra 1616 til 1659
Anfinn Christopherssøn Holck. Død 1659, Haram paa Søndmøre[6]. Nævnes som "studiosus" i Bergen 25. aug. 1612, da han blev stukket med kniv av en baatsmand Jon Corneliussøn (Sagefaldsregnsk.). 1617 blev han residerende kapellan til Haram paa Søndmøre og døde her 1647. Han sat svært smaat i det; 1637 blev der bevilget ham 10 tønder korn "for hans armods skyld".[1] Hr. Anfinn nævnes første Gang i Københavns Universitets Kommunitets Matrikel 1610. Han har antagelig omkring 1615 været Kapellan i Romsdalen, maaske i et Kapellani under Veø, hvor hans Broder Zacharias i 1609 var blevet Sognepræst. Selv blev han 1617 kaldet til "residerende Pastor" i Haram. M. Rogne har oplyst, at det af et Brev af 1667 fra Eftermanden, Engelbrecht Rødberg fremgaar, at Hr. Anfinn først døde i 1659 (I.F. Lampe nævnte 1647 som Dødsaaret), og at der fra 1630 til 1635 havde været Uaar og Dyrtid, navnlig i Haram, hvor baade Landbruget og Fiskeriet slog fejl. Hr. Engelbrecht klagede selv over, at Fisketienden og de uvisse Indtægter af Kaldet ikke i mange Aar var blevet betalt paa Grund af fejlslaaet Fiskeri, og omtalte i denne Forbindelse, at Hr. Anfinn af samme Grund levede i Fattigdom, saa at hans Sønner maatte ernære sig "ved sjøbrug og fiske". Hans Efterkommere - med Undtagelse af Jacob - bortkastede, efter Skik og Brug paa Søndmøre, Slægtsnavnet, idet de gik over i Bondestanden, og kaldte sig efter de Gaarde, de fik, med stadig Vekslen af Navn, naar de flyttede.[6] Der maa formentlig antages, at Hr. Anfinn og hans Trolovede blev gift før Barnets (Jacobs) Fødsel, da ogsaa hun vistnok ellers havde maattet betale Bod.[6] Først vistnok Kapellan i Romsdalen, senere residerende Kapellan til Haram (død 1659).[7]

  Hendelser i hans liv:

• Yrke: Prest på Vigra og Haram.


Arnfinn giftet seg med Catrine Jakobsdatter. (Catrine Jakobsdatter ble født i Romsdal, Møre og Romsdal.)
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 25 Okt 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia