Peder Holck
(-Omkr 1521)
Ukjent Kone Peder Holck
Sigurd Pedersen Holck
(-Omkr 1572)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
Ukjent Kone Sigurd Holck

Sigurd Pedersen Holck

  • Født: Sogn, Sogn og Fjordane
  • Ekteskap: Ukjent Kone Sigurd Holck
  • Død: Omkr 1572, Skogn, Nord Trøndelag

  Generelle notater:

Far til Sigurd var godseigar til Myklebust i Utvik i Nordfjord, han døde i følge Magnar Kruse Bjørge ca i 1621. Sigurd var prest i Skogn ca i tidsrommet 1533 til 1572. Mest sannsynligt døde far til Sigurd i 1521 og ikkje 1621.
Sigurd Pederssøn. Død omkring 1571[1]. Den siste katolske og den første lutherske presten i Skogn var Sigurd Pederssøn. Enda var det latin som var skiftmålet, så namnet hans vart jamt skrivi Siguardus Petri. I bygda har dei vel aldri kalla han for anna enn Hr. Sjurd. Han var av adeleg ætt og venteleg fødd på Myklebust i Davik i Nordfjord, hovudbølet åt ætta. Faren må ha døydd kring 1521, men det vart ikkje haldi noko skifte etter honom den gongen. Sjurd, som venteleg har studert i utlandet ei tid, fekk likevel utbetalt 60 lodd sølv frå buet. Resten fekk søstrene hans sitte med.[2] Hr. Sjurd er nemnt første gongen i 1536 da han forærte erkebiskopen ein okse. Så er han nemnt i ei liste over kannikane frå 1540. Like eins i 1555, 1556 og 1558. 9. januar 1548 stemna han dei to søstrene sine til å møte på lagtinget i Trondheim. På reisa til byen har han venteleg natta over hos presten i Stjørdalen, for i lensrekneskapen frå 1548 heiter det at "Hr. Sjurd i Skogn har levert 1½ mark og 3 skill. i cathedraticum for Årdals kapell i Stjørdalen", - eit lite kapell på Ådalen i Forbygda. På lagtinget krevde han eit lovleg skifte med søstrene sine. I 27 år hadde dei seti med alt det godset som faren let etter seg, og presten hadde ikkje fått nokon annan arv etter foreldra sine enn 60 lodd sølv. No vart dei samde om ei deling. Hr. Sjurd fekk på sin part hovudbølet Myklebust i Nordfjord og dertil ein gard i Bjørnør.[2] Hr. Sjurd levde enda i jula i 1570, da han er nemnt siste gongen. Stort lenger har han vel snautt vori i tenesta.[2] Nævnes som sogneprest til Skogn 1535. (Se Bang's Geistlighed s. 320).[1] I skiftet 9. jan. 1548 (D.N. XI 674) fik han Myklebust i Eid 4 spand og Hosen i Bjørnør 2 spand 1 øre.[1]

Børn af Sigurd Pederssøn og _____:

Peder Sigurdssøn, d. 1566, Bergen
Laurits (Lasse) Sigurdssøn, d. 1560, Bergen
Mikkel Sigurdssøn, d. 1578
Christopher Sigurdssøn, d. 1588
Anne Sjurdsdatter

  Hendelser i hans liv:

• Yrke: Prest i Skogn,N-Trøndelag.


Sigurd giftet seg med Ukjent Kone Sigurd Holck.
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 25 Okt 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia