Ole Pedersen Søvik
(1751-1818)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Anne Olsdatter

2. Anne Olsdatter
3. Pernille Pedersdatter Helset

Ole Pedersen Søvik

  • Født: 1751, Øvre Søvik, Sykkylven
  • Ekteskap (1): Anne Olsdatter i 1772
  • Ekteskap (2): Anne Olsdatter
  • Ekteskap (3): Pernille Pedersdatter Helset i 1812
  • Død: 1818, Bjørlykke, Bjørlykkhaug, Haram 67 år gammel

  Generelle notater:

Ole Pedersen
Diverse opplysninger som eg har funnet om han.

Gardssoge for Sykkylven, bind 4, Gnr 67, Øvre Søvik, Bnr 1 - Skaret. Side 273

Ole Pedersen f. Ca. 1750
g. 1772 Anne Olsdotter
Bruker 1772-1794

Born:
1, Olave, f 1774, gift på bruket.
2, Peder, f 1776, d 1793, 16,5 år.
3, Anne Marte, f 1780
4, Lars Petter, f 1784, soldat frå 1808. vart flytta over til Trondhjemske regiment i 1809.

Ole bygde nye hus på bruket og dyrka jorda noko betre. I slik stand overlet han bruket til svigersonen, som likevel nekta å gi han kår fordi han hadde teke til å rydde ein øydegard på Svarteløken. Det lukkast ikkje å få til eit forlik i forlikskomisjonen ( 1797 ). Ole flytte til Svarteløken. Men han vart der ikkje lenge. Han flytte til Bjørlykke i Samfjorden.


Ørskog gjennom tidene, bind 3, Ættesoge. Svartløken, side 500.

Ole Pedersen ( Årø? ) Øvre Søvik, Sykkylven,f/d 1751/1818
g. 1772 Anne Olsdotterf/d 1737/1810

Born:
1, Olave, f 1774, ho var gift og sammen med mannen dreiv ho garden ein tid.
2, Peder, f/d 1776/1793
3, Anne Marte, f 1780
4, Lars Peter, f/d 1784/1823. Gm enke Ingeborg Olsdotter, f 1756.
Dei dreiv eit bruk på Skulstad i Vatne.

Ole Pedersen
G 2. gang 1812 med Pernille Pedersdotter Bjørlykke, Vatne. Dei flytta til Bjørlykkhaug. Mogleg at Ole budde på Årø i Romsdal nokre år. Han dreiv Svartløken i 8 år til 1803. Skal ha vore ein dugande gardbruker. Ole er nemnd som medlem av ein forlikskomisjon på Furstranda i 1800.


Vatne bygdebok, bind 1. Bjørlykke, gnr. 82. Bjørlykkhaug ( Inste-Haugen ) bnr 5. Side 461

Ole Pedersen Svartløk, f ca 1733, d 1818. Gift med enka Pernille Pedersdotter. Ole hadde vore gift før han kom til Bjørlykkhaug.
Ole fekk som n., skøyte på parten til Ole Johnsen i 1812, og fekk skøyte på resten gjennom kona. Av ei åstedssak ser vi at Ole Pedersen hadde vore bruker på Svartløken i Ørskog i 8 år, men reiste derifrå i 1803. Truleg budde han så ei tid på Årø i Bolsøy. Alle barna til Ole var fødde før han kom til Bjørlykkhaug, kanskje også før han kom til Svartløken.

Futen spør i 1805 om Svartløken kan underhalde ein mann, og "beboes" av ein mann, og svaret er: "Bonden der, Ole Pedersen, var som bekjent en av de vindskibeligste og dueligste jordbrugere i hele fogderiet, ( og ) bodde der nogen år, men blev forarmet. Gaarden ligger avsides for solen, langt til fields og de fleste år utsat for frost til kornavlingen, saa den ikke kan underholde en familie".

I 1818 fall Ole frå, og ved skiftet etter han var formua på heile 627-4-4. Men arven var berre på 234-4-10, pga gjelda. Ved skiftet etter Pernille i 1824 var formua berre 15-4-18 og arven 2-4-10.

Barn:
a) Andreas. Dette er ein son som Ole hadde før han vart gift. Andreas vart seinare lyst i kull og kjønn, og arva ein part av Bjørlykkhaug. I 1834 bodde han på Haramsøy.
b) Lars, f.ca. 1790, g.ca. 1815 til bnr 2, Skulstad. Før 1815 er han kalla Lars Årø, og budde på Årø.
c) Anne Marthe, f. 1794 ( ? ), g.m. Ole Hansen Rogne.Denne Andreas er min Tippoldefar, han er fødd 07.12.1809.

Her følger diverse svar på ein etterlysning lagt ut på internett i desember 1997, mottatt i desember 97/ januar 98 frå Per Olav Evensen,


Hei
Jeg har sett etter i kirke bok for Bolsøy. 17. desember 1809 finner jeg følgende. Døbt uekte barn Andreas, foreldre Ole Pedersen Aarøe og moderen Anne Olsdatter, død på barselseng.

Per Olav Evensen


Det er ikke utgitt avskrifter av disse kirkebøkene .

Det er dårlig med bygde bøker fra dette området,det eneste er Bolsøyboka bind 2. Dette er først å fremst en gårshistorie fra Bolsøy/ Molde. Det nevnes lite om slekt der,stort sett bare oppramsing av folketellingene.Jeg har så snarest sett etter i Bolsøyboka,det er lite trolig at du er i slekt med eiere / drivere på noen av Årøe gårdene.Det er muligheter blant tjenestfolk / inderster.

Anbefaler å se i folketellingen 1801for Bolsøy, Yttre Årøe,Årøe og Indre Årøe.

Per Olav EvensenHei igjen.
Kom til å tenke på at når Anne Oldatter dør på Barsel seng så finnes det selvfølgelig en innførsel for dette også.

Hun begraves 26/12 1809 . Presten bruker ikke navnet henes men, skriver : pigen som skulle ægte Ole P. Aarøe hun døde på Barselseng 48 sitat slutt. Når det gjelder 48 så er det nok alder det menes, men det er ikke mulig å lese det i kirke boken da år er kommet helt ut på kanten pluss at boka er slitt i kanten men. Det er forøvrig brukt alder på alle andre innførsler så det er vel ingen grund til å tro annet en at hennes alder er 48 år.

Tenkte så å se etter trolovelser men det er på en anen film.
En anen ting er at det nevnes ikke faddere ved Andreas sin dåp.

Håper dettte kan være til hjelp.
Er det mere jeg kan hjelpe med så er det bare å spørre.
Jeg har mikrofilm av kirkebok for Bolsøy 1795-1817, Veøy 1721- 1764.
Ellers det meste av slektshistorie fra distriktet,mest i Veøy og Nesset.

Per Olav Evensen


Ole giftet seg med Anne Olsdatter i 1772. (Anne Olsdatter ble født i 1737.)


Ole hadde deretter et forhold med Anne Olsdatter. (Anne Olsdatter ble født omkring 1761 på Bolsøy, Molde, døde i Des 1809 på Bolsøy, Molde og ble begravet den 26 Des 1809 i Bolsøy Kirke, Molde.)


Ole giftet seg deretter med Pernille Pedersdatter Helset i 1812. (Pernille Pedersdatter Helset ble født omkring 1755 på Helset, Sunnylven, Stranda og døde i 1824 på Bjørlykke, Bjørlykkhaug, Haram.)
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 25 Okt 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia