Siw sine aner
 

mann

kvinne

Klikk på eit namn for å få fram teksten.

Home
info

Outline

Erik Barboe

Andreas Berbu

Erik Berbu

Ane Larsdatter

Johanne Johnsdatter

Jon Dalen

Gunnar Berbu

Fredrik Lium

John Opøien

Kone Dalen

Valborg Opøien

Valborg Andreasdatter

Steinar Berbu

Guru Larsdatter

Far Rektoli

Karen Rektoli

Ola Høydal

Kristine Høydal

Stener Eik

Marit Høydal

Torfinn Leirvåg

Jon Frostad

Peder Leirvåg

Ivar Frostad

Inger Vestre

Peder Gjerde

Mali Fiksdalsstrand

Ane Ivarsdatter

Ane Fiksdalsstrand

Siri Nakken

Ola Løvoll

Jesper Selnes

Nils Gjerde

Nils Løvoll

Nils Bårdsnes

Kristoffer Gjerde

Ingeborg Bårdsnes

Siri Sørås

Gjertrud Gjerde

Hille Vestnes

Erik Misfjord

Berit Løvoll

Otta Lid

Sjur Lid

Brit Lid

Jakob Eidem

Erik Lid

Margit Flate

Lars Eidem

Marit Lid

Ågot Helset

Jakob Tynes

*Ukjent Eidem

Berit Rekdal

Iver Hildre

*Ukjent Eidem

*Ukjent Tynes

Willum Wind

Just Hildre

Johan Wind

Iver Nes

Didrik Alvestad

*Ukjent Wind

Siri Alvestad

Anna Wind

Kari Alvestad

Jakob Hildre

Jens Alvestad

Siw Berbu

Arne Synnaland

*Ukjent Alvestad

Peder Synnaland

*Ukjent Alvestad

Brit Synnaland

Gjertru Olsdatter

Barbro Gjerset

Lars Skår

Iver Hildre

Anders Skår

Lars Skår

*Ukjent Skår

Christen Drønnen

Ragnhild Olsdatter

Jesper Drønnen

Knut Drønnen

*Ukjent Drønnen

Anders Skår

Jesper Drønnen

*Ukjent Drønnen

Marie Skår

*Ukjent Drønnen

Guri Maaseide

Johan Skjelten

Maren Drønnen

Jon Vestre

Anders Vestre

Iver Hildre

Thyri Vestre

*Ukjent Vestre

Ivar Hildre

Magnhild Olsdatter

Siri Alvestad

Peder Synnaland

Olave Synnaland

Peder Synnaland

Marthe Alvestad

Kari Synnaland

Barbro Gjerset

Sjur Vedde

Nils Terøy

Berte Gamlem

Grete Gjerde

Villum Gryta

Erik Birkevoll

Morten Skjelten

Jetmund Slyngstad

Gjørund Gryta

Marte Slyngstad

*Ukjent Birkevoll

Jakob Skjelten

Marthe Krogset

Claus Janecken

Jacob Lausund

Johan Bjørnøy

Johan Wind

Ivar Skjelten

Helene Skjelten

Claus Bjørnøy

Trine Wind

Anne Olsdatter

Anne Jonsdatter

Anna Wind

Gamel Hellesylt

Johan Bjørnøy

Gamel Øye

Kolbein Erlendssen

Tore Øye

Ukjent Kolbeinsdatter

Gamel Øye

*Kone Øye

*Kone Erlendssen

Ingeborg Øye

*Ukjent Øye

Peder Holck

*Ukjent Øye

Sigurd Holck

Christoffer Holck

*Ukjent Holck

Ole Bjørnøy

*Ukjent Holck

Arnfinn Holck

Sjur Holck

Arnfinn Soop

Ole Hurlen

Catrine Jakobsdatter

Synnøve Soop

Ole Holck

Randi Holck

*Ukjent Soop

Karen Holck

Inger Farstad

Styrker Rogne

Ingeborg Gjøsund

Ole Rogne

Ole Rogne

*Ukjent Rogne

Helene Skjelten

*Ukjent Rogne

Johan Bjørnøy

Tore Rogne

Tore Fjørtoft

Anne Fjørtoft

*Ukjent Fjørtoft

Sjur Myklebust

Thomas Longva

Knut Longva

Jetmund Lid

Guri Longva

*Ukjent Langva

Ingebrigt Lid

Helga Berge

Rasmus Myklebust

Marte Lid

Rasmus Myklebust

*Ukjent Lid

Siri Myklebust

*Ukjent Vartdal

Gunder Myklebust

Anders Nesje

Aslaug Skjelten

Rasmus Myklebust

Erik Nesje

Brite Helland

Anne Nesje

*Ukjent Nesje

*Ukjent Nesje

Einer Tenfjord

Styrker Tenfjord

Brit Myklebust

Gunder Tenfjord

*Ukjent Tenfjord

Helene Bjørnøy

Einer Tenfjord

*Ukjent Tenfjord

Johan Gjelstein

*Ukjent Tenfjord

Martinus Hildre

Johanne Gjelstein

*Ukjent Tenfjord

Hans Hildre

Anne Jonsdatter

Berte Nilsdatter

Arne Synnaland

Jetmund Synnaland

Arne Synnaland

Gjertru Olsdatter

Christen Fjørtoft

Johanne Synnaland

Ole Fjørtoft

Peder Ulla

*Ukjent Fjørtoft

Erik Søvikreit

Erik Ulla

*Ukjent Fjørtoft

Anne Helland

Rasmus Myklebust

Erik Røsok

Brit Ulla

Hogne Uksnøy

Anne Nesje

Brit Hognesdatter

Oluf Synes

Brit Uksnøy

Johannes Huse

Hogne Hardnes

Marita Synes

Berte Søvikreit

*Ukjent Hardnes

*Ukjent Huse

*Ukjent Hardnes

Paul Huse

Tore Huse

Iver Misund

*Ukjent Huse

Nils Drønnesund

Marthe Svendsdatter

Anna Hildre

Marte Drønnesund

*Ukjent Misund

Marthe Gangstad

Anders Haram

Iver Rønstad

Andfinn Haram

Anfind Rønstad

Nille Rønstad

Brite Rønstad

Arne Alvestad

Kone Rønstad

Arne Haram

Eli Haram

Ingeleiv Hurlen

Bertel Skodje

Peder Skodje

Anna Knudsdatter

Andreas Alvestad

Jetmund Skodje

Jon Valgermo

Berte Valgermo

Berte Svindset

Arne Ekrol

Ole Ekrol

Arne Ekrol

*Kone Ekrol

Ingeborg Jetmundsdatter

Siri Arnesdatter

Arne Ekrol

Anna Alvestad

Rasmus Helle

Paul Ramstad

Else Erstad

Guttorm Wågen

Sigrid Skodjevåg

*Kone Ramstad

Gjertrud Pedersdatter

Annice Ekrol

Lars Engeset

Hans Haram

Paul Engeset

Olluf Fylling

Ole Haram

Lars Engeset

*Kone Engeset

Tosten Fylling

Anne Haram

Anne Olsdatter

Brite Ulvestad

*Kone Fylling

Ingelev Larsdatter

Ingeborg Engeset

Amund Fylling

Tosten Fylling

Knut Tennfjord

Ingeborg Fylling

*Kone Fylling

Ingeborg Tennfjord

Elen Nes

*Kone Tennfjord