Ingmar sine aner
 

mann

kvinne

Klikk på eit namn for å få fram teksten.

Home
info

Outline

start

Ole Søvik

Andreas Sæt

Anne Olsdatter

Peder Flaaskjer

Johannes Hellevik

Mads Aakre

Ole Sæt

Marie Knutsdatter

Peder Aakre

*Ukjent Aakre

Jacob Omnen

Dorthe Hellevik

Knut Omnen

Anne Omnen

*Ukjent Omnen

Lisbet Hellevik

Didrik Flem

Thomas Longva

Knut Flem

Knut Longva

Gjøri Longva

*Ukjent Langva

Gudbjørg Flem

Helga Berge

Knut Aakre

Anne Aakre

Siri Alvestad

Michel Kjerstad

Michel Farstad

Marthe Hofset

Amund Roald

Rasmus Seth

Erich Farstad

Laurits Roald

Laurits Roald

Knut Aakre

Peder Roald

Randi Roald

Marte Aakre

Ole Roald

Marte Jonsdatter

*Ukjent Roald

Siri Alvestad

Peder Roald

Anne Roald

Inger Paulsdatter

Ole Rørvik

Lars Rørvik

Rasmus Lausund

Eli Rørvik

*Ukjent Rørvik

Anders Rørvik

Anders Skjong

Peder Skjong

Anders Skjong

*Ukjent Skjong

Mali Skjong

Mari Halsteinsdatter

Berte Alnes

Mali Rørvig

Iver Rønstad

Jon Rønstad

Peder Molnes

Henninga Lausund

Brite Rønstad

Ole Molnes

Peder Rørvik

Ole Molnes

*Kone Molnes

Ole Rørvik

Brite Rønstad

Lars Molnes

*Kone Molnes

Lars Rørvik

*Kone Rørvik

Ingeborg Rørvik

Jon Rørvik

*Kone Rørvik

Lars Rørvik

*Kone Rørvik

Ragnhild Molnes

Anders Rørvik

*Kone Rørvik

*Kone Rørvik

Ole Rørvik

Ole Farstad

Berte Rørvik

Sjur Rørvik

John Farstad

Nils Rørvik

*Kone Rørvik

Hans Farstad

Inger Farstad

Ingeborg Rørvik

Anne Rørvik

Katrine Farstad

Kari Brunvoll

*Kone Rørvik

Anne Farstad

Anders Andersson

Anders Andersson

Anders Andersson

*Ukjent Andersson

Halsten Hauge

*Ukjent Andersson

Anders Hauge

Anne Aasen

Endre Hauge

Anne Rasmusdatter

Pernille Ringdal

Tore Flo

Jakob Kolbeinsson

Sakkarias Hellebostad

Sakarias Brekke

Sakarias Jakobsson

Brit Brekke

*Ukjent Kolbeinsson

Marte Knudsdatter

Bodva Sæter

Engelbrekt Nesse

Øystein Vereide

Brit Brekke

Ivar Sæter

David Nesi

Oluff Vereide

Erik Sæter

*Ukjent Sæter

Anders Næssie

*Ukjent Nesse

Klemmet Floe

*Ukj Vereide

Ivar Sæter

Margrete Larsdatter

*Ukjent Nesi

Solveig Flo

Margrete Sæter

Marit Knutsdatter

Laurits Flo

Oluf Floe

Marte Tryggestad

Rasmus Flo

Håkon Floe

Øystein Vereide

Lasse Flo

Helga Øysteinsdatter

Helga Floe

*ukjent Floe

Ragnli Vereide

Peder Flo

NN Øysteinsdatter

*ukjent Floe

*Ukj Vereide

Malene Åmundsdatter

Gunnar Fellese

Jakob Fellese

*Ukjent Fellese

Amund Ringdal

Erik Valbjørg

Siver Valbjørg

Per Valbjørg

Mikkel Munk

Arthur Seth

Siver Nedre-Øy

Eline Blaker

Karl Furnes

Kari Øy

Kari Øy

Eli Valbjørg

*Ukjent Munk

Anne Pedersdatter

Ivar Sandbu

Peder Tryggestad

Anne Sandbu

Karl Hellebostad

Ivar Tryggestad

*Ukjent Sandbu

Peder Tryggestad

*Ukjent Tryggestad

*Ukjent Pederson

Lars Hellesylt

Ole Sletten

Sesel Sletten

Sisilie Hellesylt

Mariette Kjellstad

Askild Hellesylt

Gjøri Hellesylt

Maren Olsdatter

Knut Hole

Jakob Hole

Samulina Hellebostad

Knut Hole

*Ukjent Hole

Maren Skylstad

Lars Frøsøye

Ivar Hauge

Halvstein Frøsøye

Ivar Frøsøye

*Kone Frøsøye

Pernille Frøsøye

*Kone Frøsøye

Brit Frøsøye

Abraham Byrgesson

Ole Kjellstadli

*Ukjent Byrgesson

Knut Ringdal

Tore Olsson

Gjøri Møll

Peder Møll

Oluff Vereide

NN Møll

Erich Rygg

Salomon Eide

Pernille Hauge

*Ukjent Møll

Jon Rygg

Peder Eide

Solveig Flo

Knut Kirkhorn

Oluf Vereide

Ingeborg Eide

*ukjent Eide

Ole Kjellstad

Rasmus Kirkhorn

Ivar Lødøen

Nils Vereide

Ingeborg Nilsdatter

*ukjent Eide

Ingeborg Lødøen

Gabriel Vereide

Ragnhild Vereide

Anne Hauge

*Ukjent Vereide

*Ukjent Vereide

Laurits Roset

Jakob Roset

Anne Kirkhorn

Laurits Roset

*Ukjent Roset

Jakob Roset

*Ukjent Roset

Ingeborg Frøysa

Laurits Roset

Synnøve Roset

Brite Randebakken

Anne Tonning

Jon Tonning

Halkjell Korsbrekke

NN Tonning

Ingebrigt Korsbrekke

*Ukjent Tonning

Brit Ingebrigtsdatter

Brit Ingebrigtsdatter

Guro Frøysa

Anders Åsen

Anders Åsen

Anders Åsen

*Ukjent Åsen

Brit Ivarsdatter

Dagfinn Åsen

Halkjell Korsbrekke

Marthine Furnes

Anne Korsbrekke

Brit Ingebrigtsdatter

Rasmus Stadheim

Rasmus Olsson

Rasmus Hellebostad

*Ukjent Olsson

Erik Døving

Lars Døving

Brit Hellebostad

Lars Døving

Kone Døving

Ukjent Iverdatter

Elling Gjerde

Guraa Døving

Tosten Pedersen

Anders Andessen

Jakob Hjelme

Kone Gjerde

Sigrid Døving

Mons Hjelme

Kone Pedersen

Randi Hjelme

Kone Hjelme

Ukjent Hjelme

Ole Helsem

Serkvid Helsem

Ridder Overå

*Ukjent Helsem

Ole Overå

Klaus Helsem

Erik Overå

Elin Overå

Serkvid Helsem

Ole Overå

*Ukjent Overå

Klaus Helsem

*Ukjent Helsem

Sigrid Overå

*Ukjent Overå

Magnhild Pedersdatter

*Ukjent Overå

Knut Habostad

Andreas Stadheim

Ola Habostad

Ole Helsem

Ingebrikt Habostad

*Ukjent Habostad

Elling Habostad

*Ukjent Habostad

Ole Habostad

*Ukjent Habostad

Sigrid Opshaug

*Ukjent Habostad

Anne Rønneberg

Ole Sve

Claus Ous

Ingebrikt Ous

Hans Furset

Ingmar Seth

Marte Furset

Ole Ous

Marit Eidsvik

Jon Ødegård

Berte Ødegård

Synnøve Olsdatter

Elling Overå

Brit Ous

Rasmus Opsvik

Knut Opsvik

*Ukjent Overå

Knut Opsvik

*Ukjent Opsvik

Brit Opsvik

Ane Olsdatter

Brit Olsdatter

Olave Ous

Elling Drabløs

Arne Ødegård

Ole Ødegård

Turid Ødegård

*Ukjent Ødegård

Ole Overå

Iver Ringstad

Elling Overå

Steinar Ringstad

Ole Sve

Iver Opsvik

*Ukjent Overå

Oluf Ringstad

*Ukjent Ringstad

Ole Oksvik

*Ukjent Overå

Amund Ringstad

*Ukjent Ringstad

*Ukjent Opsvik

Sjur Ringstad

*Ukjent Ringstad

Anne Ringstad

Amund Helsem

Ingrid Ravn

Guttorm Ringstad

Sigrid Dale

Ole Overå

Turid Ringstad

*Ukjent Hallsteinsdatter

Elling Overå

Brit Stadheim

*Ukjent Ringstad

Peder Langlo

*Ukjent Overå

Synnøve Sve

Knut Langlo

*Ukjent Overå

Peder Langlo

*Ukjent Langlo

Sigrid Pedersdatter

Knut Langlo

Peder Ringstad

Guttorm Ringstad

Anne Rypdal

Anne Ringstad

*Ukjent Ringstad

Knut Alstad

Børge Alstad

Gullaug Ringstad

Michel Alstad

*Ukjent Alstad

Børge Alstad

*Ukjent Alstad

Sakarias Brekke

Nils Alstad

*Ukjent Alstad

Magnus Brekke

Marte Heggen

*Ukjent Alstad

Margrete Sæter

Gulov Torsdatter

Jon Langeland

Ole Langeland

Jon Langeland

Guri Knutsdatter

Jon Langeland

Askild Hellesylt

Marit Hellesylt

Maren Olsdatter

Tore Olsson

Mari Langeland

Ingebrigt Møll

Halkjell Maråk

Anders Møll

NN Møll

Olav Maråk

Ole Grande

Ragnhild Pedersdatter

*Kone Maråk

Marte Grande

*Ukjent Møll

Nils Langeland

Marit Eide

Ole Langeland

Nils Vereide

Nils Langeland

Sigrid Ivarsdatter

Eufemia Vereide

Gunnar Stadheim

*Kone Langeland

*Ukjent Vereide

Kari Langeland

Nikolai Tryggestad

Gamel Hellesylt

Endre Hellesylt

Kolbein Erlendssen

Synnøve Langeland

Peder Hellesylt

Ukjent Kolbeinsdatter

*Kone Hellesylt

*Kone Erlendssen

Willum Wind

Anders Tryggestad

Iver Hellesylt

Johan Wind

Anne Hellesylt

Johan Wind

*Ukjent Wind

Synnøve Bø

Andres Relling

Anna Wind

Ole Tryggestad

Ukjent Relling

*Kone Johansen

Anders Tryggestad

*Kone Relling

Brit Tryggestad

*Ukjent Tryggestad

Brit Tryggestad

Anne Kirkhorn

Endre Bjørdal

Anders Olsson

Ole Ringdal

Andreas Grass

Endre Ringdal

Kristi Olsdatter

Maria Tobiasdatter

Eli Storstein

Eli Ringdal

Ivar Frøsøye

Ingeborg Frøsøye

Anders Åsen

Siri Åsen

Bernhard Andersson

Brit Ivarsdatter

Per Nilsson

Kristian Persson

Jonas Kristiansson

Kone Nilsson

Bernt Jonasson

Gertrud Jakobsdatter

Aksel Andersen

Annika Jonsdatter

Anna

Mattias Andersson

Ole Veblungnes

Johanna Mattiasdatter

Oddny Andersen

Josefine Jørgensen

Annika Jonsdatter

*Kone Veblungnes

Peter etternamn

Oline Ostnes

Anna Ostnæs